BISE DI Khan 10th Class Date Sheet 2019BISE DI Khan 10th Class Date Sheet 2019